İstiklal Yolu Güzergahı

Web sitemizin içeriği Milli Mücadele dönemi ve cephe gerisi konuları ile sınırlıdır. Bir kitaplık kadar zengin içerikte, akademik bilgi tabanlı, dinamik paylaşım sitesidir. Derneğimizin yürüttüğü projelerin çıktıları olan eserlerin telif hakkı Derneğimize aittir. Web sitemizde yayınlanan yazı ve görseller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Yayınların Listesi

 İSTİKLAL YOLU YAYINLARI LİSTESİ
 
 Doğrudan ilgili yayınların listesi
 

 • Açıksöz,Hüsnü . İstiklal Harbinde Kastamonu, Vilayet Matbaası, Kastamonu, 1933.
 • Başbuğ, Osman. Kurtuluş Savaşında Silah ve Cephane temini. yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara198
 • Çiçek, Rahmi.  “Ankara Hükümeti'nin Dünya'ya Açılan Kapısı. İnebolu-Ankara Yolu”  Ankara Üniversitesi Türk  İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi Cilt 5, Sayı: 20, s 399-413
 • Çiçek, Rahmi. Milli Mücadele’de Kastamonu, Ankara 1991 (A.Ü. İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora tezi)
 • Çiçekli,Vadi. Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda. Vadi Yayınları:255, Ankara 2008
 • Erturan, Refik. “Milli Mücadelede İnebolu-Kastamonu-Ankara Hattı” Atatürk Araştırma Merkezi dergisi, cilt: XV, sayı: 44, Temmuz 1999 s.693-699
 • Evsile, Mehmet. Milli Mücadele Sırasında Anadoluda Günlük Hayat. E Yayınevi, 2015
 • Genel Kurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi. “Türk İstiklal Harbi İdari Faaliyetler” (cilt Vll,  Genel Kurmay Basım evi Ankara 1975.
 • Kastamonu Valiliği Yayını, “İnebolu’dan Ankara’ya Atatürk ve İstiklal Yolu” Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri. İstanbul 2009.
 • Kastamonu’da İlk Kadın Mitinginin 75. Yıldönümü Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 1996.
 • Müderrisoğlu, Alptekin. Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları. Atatürk Kültür Dil Tarih ve Yüksek Kurumu , Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1990
 • Özlü, Hüsnü.   Millî Mücadele Yıllarında Cepheye Silah ve Cephane Sevkıyatında İnebolu Kastamonu Yolu.  Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi.  Ankara Genelkurmay Basımevi 2010 s 77
 • Peker, Nurettin. 1918-1923 İstiklal Savaşı Vesika resimleri. İstanbul Gün Basımevi, 1955
 • Sarıhan, Zeki. Kurtuluş Savaşı Günlüğü III-IV.TTK Yayını Ankara, 1995-1996. 
 • Yeşilay, Mustafa. Milli Mücadele Yıllarında Çankırı (1919-1922) . Basılmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara 2000.
 • Yılmaz , İhsan.  Ilgaz Derbent Şehitleri, Yayınlamamış  üç perdelik milli  piyes, Ilgaz -1985
 
 
Bir bölümü ilgili yayınların listesi
 
 • Alim Baran, Tülay. Mustafa Necati’nin Söyledikleri. Atatürk Kültür Dil Tarih ve Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara 2008
 • Ann Bridge, İzmir Ateşler İçinde,Çev: Emel Azizoğlu, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972.
 • Akyol, İbrahim. İstiklal Marşımız ve Mehmet Ersoy. Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırma Merkezi Yayını. Çankırı -2011.
 • Baydar, Mustafa. Atatürk ve Devrimlerimiz, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1973.
 • Baykal, Bekir Sıtkı .Milli Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-ı Vatan Cemiyeti, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,1996.
 • Cebesoy, Ali Fuat . Milli Mücadele Hatıraları, Vatan Neşriyat, İstanbul, 1953, S.503
 • Çaka, Cahit . Tarih Boyunca Harp ve Kadın, As. Fb. Basımevi, Ankara, 1948.
 • Çakırsipahi, Sadık. Ilgaz, Güner Matbaacılık Ltd.Şti, Ankara, 2002
 • Çam, İsmail. Leyleklerle Bulutların Sevdası. Çankırı,2003.
 • Ergeneli, Adnan.  Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları, İstanbul 1993.
 • Erkmen, Muzaffer.  Veterinerlik Meslekinde Fikir ve Sanat Adamları,Hüsni Tabiat Matbaası, İstanbul, 1961, s. 104-108 vd.
 • İnce, Refik Şevket . Refik Şevket İnce’nin Günlüğü, Milliyet Gazetesi, 29Ekim 1982.
 • Gündüz, Aka. Demirel, Meçhul Asker, Gazi’nin Gizli Ordusu, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1945
 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. Vatan Yolunda, Selek Yayınları, İstanbul, 1958.
 • Kinross, Lord .Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar, İstanbul, 2006
 • Mütercimler, Erol. Bu Vatan Böyle Kurtuldu. Alfa Yayınları 1438. (7. Baskı) İstanbul 2005.
 • Koç, Vehbi.   Hayat Hikâyem, İstanbul, 1974.
 • Necati, Mustafa. İstiklâl Mücadelesi Hatıraları-Anadolu Köylüsü, Hayat Mecmuası, C. 1. No: 9, Ankara 27 Ocak, 1927, s. 175;
 • Necati, Mustafa. İstiklâl Mücadelesi Hatıraları-Asil Ruhlar, Hayat Mecmuası, No:7, 13 Ocak, 1927, s. 138;
 • Necati, Mustafa. İstiklâl Mücadelesi Hatıraları-Anadolu ve Milli Aşk, Hayat Mecmuası, No:3, 16 Aralık 1926, s:56;
 • Şapolyo, Enver Behnan. Atatürk ve Üç Kılıç, Türk Kültürü Dergisi, Kasım 1965, Sayı: 37
 • Sevük, İsmail Habib. O Zamanlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1981.
 • Sevük, İsmail Habib.Cumhuriyet Gazetesi, 16 Kasım 1936.
 • Sevük, İsmail Habib ,Açıksöz’deki Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1998
 • Orbay, Rauf.  Rauf Orbay’ın Hatıraları,Yakın Tarihimiz,1-4 C. İstanbul,1962.-
 • Özakman, Turgut. Şu Çılgın Türkler. Bilgi Yayınevi, 135. Basım.  İstanbul 2005.
 
 • PTT Genel Müdürlüğü.  İstiklal harbimizde PTT. Gökçe Ofset. Ankara 2009. s.193-312
 • Tansel, Fevziye Abdullah. Kurtuluş Savaşı Hatıralarından: Dr. Hüseyin Suat Yalçın’ın Üç Şiiri, Akademi Mecmuası, No:2, Nisan 1982, s. 44 v.d.;
 • Tengirşenk, Yusuf Kemal .Vatan Hizmetinde, İstanbul, 196
 • Türk Yurdu Dergisi, Atatürk ve İstiklal Yolu, Mayıs 2014, Yıl:103, Sayı: 321
 • Ünaydın, Ruşen Eşref. Atatürk’ü Özleyiş, TTK, Ankara, 1957.
 • Yavi, Ersal. Batırılan bir Ülke Nasıl Kurtarılır. Yazıcı Yayınevi İstanbul, 2001
 • Yalman, Ahmet Emin. Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C.II, İstanbul

        1970.
 
Hazırlayanlar:   Dr. Öğr.Üyesi Tunç Boran ve Öğr. Gör. İsmail Çam
( Burada olmayan yayınların ismini lütfen sitemize bildiriniz )
 
 

İstiklal Yolu Yayınları
64x64

Yayınların Listesi

Devamı...
64x64

Sempozyum Bildirileri Kitabı (2010)

Devamı...
64x64

Gençlik Sempozyumu Bildirileri (2019)

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu ve Çankırı Güzergahı

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu Çizgi Romanı

Devamı...
64x64

Görsel Sanatlar Yarışması Kataloğu

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu Hatıralar

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu Hikayeler

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu Şiirleri

Devamı...
64x64

Leyleklerle Bulutların Sevdası

Devamı...
64x64

Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda

Devamı...

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PROJESİ

4. PROJE: 01/01/2019 - 01/01/2020 UYGULANIYOR

Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ

3.PROJE: 02/07/2018 - 30/06/2019 UYGULANDI

SİZİN DE AİLENİZ MİLLİ MÜCADELEYE KATILMIŞTI

Yaşanmış Hatıralar,Kurgu Hikayeler, Şiir Yarışması

İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2. PROJE: 17/04/2017 - 17/12/2017  UYGULANDI

Proje süreci,proje kronolojisi,ŞartnameDuyurular,Fotoğraflar,Sergi Galerileri,Katalog

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

 • Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu
 • NTV İstiklal Yolu Belgeseli
 • Karinca Ordusu Istiklal Yolunda
 • İstiklal Yolu Dernek Başkanı İsmail Çam TRT AVAZ yayını

Website Bilgi

 • Eylül 2011-Eylül 2012 tarihlerinde oluşturulmuştur.
 • Ekim 2012 tarihinde yayıma başlamıştır.
 • Eylül 2018 tarihinde yenileme ve kapsamlı güncelleme yapılmıştır.
 • Gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.

Site İstatistikleri

Online: 1
Bugün Ziyaret: 63
Dün Ziyaret: 122
Toplam Ziyaret: 144995