İstiklal Yolu Güzergahı

Web sitemizin içeriği Milli Mücadele dönemi ve cephe gerisi konuları ile sınırlıdır. Bir kitaplık kadar zengin içerikte, akademik bilgi tabanlı, dinamik paylaşım sitesidir. Derneğimizin yürüttüğü projelerin çıktıları olan eserlerin telif hakkı Derneğimize aittir. Web sitemizde yayınlanan yazı ve görseller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

www.istiklalyolu.com web sayfamızın, un satışı yapan "istiklalyolu.com.tr" web sayfası ile ilişkisi yoktur.

Yayınların Listesi

 

İSTİKLAL YOLU YAYINLARI LİSTESİ

 1. Derneğimizin bulguları ile oluşturulan yayınlar listesi. Hazırlayanlar:   Dr. Öğr. Üyesi Tunç Boran- Öğr. Gör İsmail Çam- Güncelleme: 26.01.2021

 

Doğrudan ilgili yayınların listesi

 
 • Açıksöz, Hüsnü . İstiklal Harbinde Kastamonu, Vilayet Matbaası, Kastamonu, 1933.

 • Arif, Mehmed. Mücededat-ı Milliye Hatıratı 1335-1339 Anadolu İnkılabı. İstanbul, 1942.

 • Atatürk Kültür Dil Tarih ve Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. Kastamonu’da İlk Kadın Mitinginin 75. Yıldönümü Sempozyumu, Ankara, 1996.

 • Başbuğ, Osman. Kurtuluş Savaşında Silah ve Cephane temini. yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara1988

 • Baykal, Bekir Sıtkı . Milli Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-ı Vatan Cemiyeti, 

 • Çankırı Valiliği. Milli Mücadelede Çankırı ve İstiklal Yolu Sempozyumu. Çankırı,2010.

 • Çelebi Tarih Kültür ve Düşünce Dergisi. Türk İstiklal Savası ve Yerel Direnişler (özel sayı 264 sh). Yıl:1-Sayı:3- 2020.  Ankara

 • Çiçek, Rahmi.  “Ankara Hükümeti'nin Dünya'ya Açılan Kapısı. İnebolu-Ankara Yolu”  Ankara Üniversitesi Türk  İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi Cilt 5, Sayı: 20, s 399-413

 • Çiçek, Rahmi. Milli Mücadele’de Kastamonu, Ankara 1991 (A.Ü. İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora tezi)

 • Erturan, Refik. “Milli Mücadelede İnebolu-Kastamonu-Ankara Hattı” Atatürk Araştırma Merkezi dergisi, cilt: XV, sayı: 44, Temmuz 1999 s.693-699

 • Evsile, Mehmed. Kuruluş Savaşında Askeri Askeri Nakliye Hizmetleri. Amasya,1997. 

 • Evsile, Mehmed. Milli Mücadele Tarihi.  Etüt Yayınları. İstanbul, 2012

 • Evsile, Mehmed. Milli Mücadele Sırasında Anadolu’da Günlük Hayat. E yazı yayınevi. 2012

 • Genel Kurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi. “Türk İstiklal Harbi İdari Faaliyetler” (cilt Vll,  Genel Kurmay Basım evi Ankara 1975. 

 • İstiklal Yolu Eğitim Kültür Derneği ve Gençlik Derneği/Boran, Tunç.  Karınca Ordusu İstiklal Yolunda – Çizgi Roman. Ankara, 2016. 

 • İstiklal Yolu Eğitim Kültür Derneği ve Gençlik Derneği/Yönetmen ve senaryo: Boran, Tunç. Karınca Ordusu Belgesel Yolu’nda Belgesel Filim. Kastamonu-Çankırı, 2016. (http://istiklalyolu.com/Video/Karinca-Ordusu-IstiklalYolunda.html yayınlanıyor) 

 • İstiklal Yolu Eğitim Kültür Derneği ve Gençlik Derneği. İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması Kataloğu. Ankara, 2017.

 • İstiklal Yolu Eğitim Kültür Derneği ve Gençlik Derneği. İstiklal Yolu’nda Yaşanmış Hatıralar. Çankırı, 2019.

 • İstiklal Yolu Eğitim Kültür Derneği ve Gençlik Derneği. İstiklal Yolu Şiirleri, Çankırı, 2019.

 • İstiklal Yolu Eğitim Kültür Derneği ve Gençlik Derneği. İstiklal Yolu’nda Kurgu Hikâyeler. Çankırı, 2019. 

 • İstiklal Yolu Eğitim Kültür Derneği ve Gençlik Derneği. Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu Bildirileri 17-20 Ekim 2019 . Çankırı, 2020. 

 • İstiklal Yolu eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği- Çiçekli, Vadi. Kağnılar Giderdi İstiklal Yolun’nda. Geliştirilmiş 2. Baskı.  Çankırı 2020. 

 • Kastamonu Valiliği Yayını, “İnebolu’dan Ankara’ya Atatürk ve İstiklal Yolu” Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri. İstanbul 2009.

 • Koçer, Kemal. Kurutuluş savaşımızda İstanbul ( İşgal senelerinde MM; Grubunun Gizli Faaliyetleri). Vakıf Basımevi İstanbul. 

 • Müderrisoğlu, Alptekin. Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları. Atatürk Kültür Dil Tarih ve Yüksek Kurumu , Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1990

 • Özakman, Turgut. Şu Çılgın Türkler Bilgi Yayınevi, 135. Basım.  İstanbul 2005.

 • Özlü, Hüsnü.   Millî Mücadele Yıllarında Cepheye Silah ve Cephane Sevkıyatında İnebolu Kastamonu Yolu.  Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi.  Ankara Genelkurmay Basımevi 2010 s 77

 • Peker, Nurettin. 1918-1923 İstiklal Savaşı Vesika resimleri - İnebolu ve Kastamonu Havalisi.  İstanbul Gün Basımevi, 1955

 • Sevinç, Necdet. İstiklalin Bedeli- Belgesel Roman. Bilge Oğuz Yayınevi, 2009.

 • Sevinç, Necdet. İstiklal Harbinde Etnik İhanet. . Bilge Oğuz Yayınevi, 2017.

 • Şapolyo, Enver Behnan. Kuvayı Milliye Tarihi. Ayyıldız Matbaası. Ankara,1957. 

 • Tengirşenk, Yusuf Kemal .Vatan Hizmetinde, Birinci Baskı 1967) ; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,1981-2001

 • Türk Kızılay Derneği /Hacıfettahoğlu, İsmail .TBMM teşkilinden Sakarya Zaferine kadar 23 Nisan 1920-23 Nisan 1921 İcraat  Raporu-  Milli Mücadele Döneminde Hilal-i Ahmer Cemiyeti . Birinci Baskı: Ankara 2007- İkinci Baskı: Ankara 2009

 • Türk Kızılay Derneği-   Türk Basınında Milli Mücadele Döneminde Hilal-i Ahmer Cemiyeti. İstanbul-2019

 • Yeşilay, Mustafa. Milli Mücadele Yıllarında Çankırı (1919-1922) . Basılmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara 2000.

 • Tanrıkut, Asaf. Türkiye Posta,  Telgraf, Telefon Tarihi Teşkilat ve Mevzuatı. Cilt 1,2, Ankara, 1968. 

 • Tansel Fevziye, Abdullah.  Türk İstiklal harbinde Kadınlarımız. Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1988. 

 • Ünaydın, Ruşen Eşref. İstiklal Yolunda Acıklı Günler.  Ankara, 2002

 • Yılmaz , İhsan.  Ilgaz Derbent Şehitleri, Yayınlamamış  üç perdelik milli  piyes, Ilgaz -1985

 

Bir bölümü ilgili yayınların listesi

 
 • Alim Baran, Tülay. Mustafa Necati’nin Söyledikleri. Atatürk Kültür Dil Tarih ve Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara 2008

 • Ann Bridge, İzmir Ateşler İçinde,Çev: Emel Azizoğlu, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972.

 • Akyol, İbrahim. İstiklal Marşımız ve Mehmet Ersoy. Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırma Merkezi Yayını. Çankırı -2011. 

 • Akıncı, İbrahim Etem. Demirci Akınları. Türk Dil Kurumu Yayını. Birinci Baskı: 1978, İkinci Baskı: 1989, Üçüncü Baskı: 2009.

 • Baydar, Mustafa. Atatürk ve Devrimlerimiz, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1973.

 • Cebesoy, Ali Fuat . Milli Mücadele Hatıraları, Vatan Neşriyat, İstanbul, 1953, S.503

 • Çaka, Cahit . Tarih Boyunca Harp ve Kadın, As. Fb. Basımevi, Ankara, 1948.

 • Çakırsipahi, Sadık. Ilgaz, Güner Matbaacılık Ltd.Şti, Ankara, 2002 

 • Çam, İsmail. Leyleklerle Bulutların Sevdası. Çankırı,2003.

 • Ergeneli, Adnan.  Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları, İstanbul 1993.

 • Erkmen, Muzaffer.  Veterinerlik Meslekinde Fikir ve Sanat Adamları ,Hüsni Tabiat Matbaası, İstanbul, 1961, s. 104-108 vd.

 • İnce, Refik Şevket . Refik Şevket İnce’nin Günlüğü, Milliyet Gazetesi, 29Ekim 1982.

 • Gündüz, Aka. Demirel, Meçhul Asker, Gazi’nin Gizli Ordusu, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1945

 • Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. Vatan Yolunda, Selek Yayınları, İstanbul, 1958.

 • Kinross, Lord .Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar, İstanbul, 2006

 • Mütercimler, Erol. Bu Vatan Böyle Kurtuldu. Alfa Yayınları 1438. (7. Baskı) İstanbul 2005.

 • Koç, Vehbi.   Hayat Hikâyem, İstanbul, 1974.

 • Necati, Mustafa. İstiklâl Mücadelesi Hatıraları-Anadolu Köylüsü, Hayat Mecmuası, C. 1. No: 9, Ankara 27 Ocak, 1927, s. 175;

 • Necati, Mustafa. İstiklâl Mücadelesi Hatıraları-Asil Ruhlar, Hayat Mecmuası, No:7, 13 Ocak, 1927, s. 138;

 • Necati, Mustafa. İstiklâl Mücadelesi Hatıraları-Anadolu ve Milli Aşk, Hayat Mecmuası, No:3, 16 Aralık 1926, s:56;

 • Şapolyo, Enver Behnan. Atatürk ve Üç Kılıç, Türk Kültürü Dergisi, Kasım 1965, Sayı: 37

 • Sevük, İsmail Habib. O Zamanlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1981.

 • Sevük, İsmail Habib ,Açıksöz’deki Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1998

 • Orbay, Rauf.  Rauf Orbay’ın Hatıraları,Yakın Tarihimiz,1-4 C. İstanbul,1962.-

 • PTT Genel Müdürlüğü.  İstiklal harbimizde PTT. Gökçe Ofset. Ankara 2009. s.193-312

 • Tansel, Fevziye Abdullah. Kurtuluş Savaşı Hatıralarından: Dr. Hüseyin Suat Yalçın’ın Üç Şiiri, Akademi Mecmuası, No:2, Nisan 1982, s. 44 v.d.;

 • Boran,Tunç. Atatürk ve İstiklal Yolu, Türk Yurdu Dergisi,  Cilt:34, Sayı: 321 Mayıs 2014,ss30-33

 • Türk Kızılay Derneği- Hacıfettahoğlu, İsmail.   Hanımlara  Hilal-i Ahmere Dair Konferans (Dr Besim Ömer). Ankara, 2007

 • Türk Kızılay Derneği-  Kızılay Belgelerinde Savaşlar ( Trablugarb-Balkan- Milli Mücadele). Ankara, 2019

 • Ünaydın, Ruşen Eşref. Atatürk’ü Özleyiş, TTK, Ankara, 1957.

 • Yavi, Ersal. Batırılan bir Ülke Nasıl Kurtarılır. Yazıcı Yayınevi İstanbul, 2001

 • Yalman, Ahmet Emin. Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C.II, İstanbul 

        1970.

---------

 1. Liste:  Koç, Hacer. İstiklal Yolu Bibliyografisi Denemesi.  İstiklal Yolu Eğitim Kültür Derneği ve Gençlik Derneği. Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu Bildirileri 17-20 Ekim 2019 . Çankırı, 2020.  ss 669-681 

 

( Listelerde OLMAYAN  yayınların ismini lütfen sitemize bildiriniz ) 

 

NOT: DERNEĞİMİZİN YAYINLARI PDF SANAL KİTAP OLARAK AŞAĞIDA BULUNMAKTADIR
 

İstiklal Yolu Yayınları
64x64

Yayınların Listesi

Devamı...
64x64

Sempozyum Bildirileri Kitabı (2010)

Devamı...
64x64

Gençlik Sempozyumu Bildirileri (2019)

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu ve Çankırı Güzergahı

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu Çizgi Romanı

Devamı...
64x64

Görsel Sanatlar Yarışması Kataloğu

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu Hatıralar

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu Hikayeler

Devamı...
64x64

İstiklal Yolu Şiirleri

Devamı...
64x64

Leyleklerle Bulutların Sevdası

Devamı...
64x64

Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda

Devamı...

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PROJESİ

4. PROJE: 01/01/2019 - 01/01/2020 UYGULANDI

Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ

3.PROJE: 02/07/2018 - 30/06/2019 UYGULANDI

SİZİN DE AİLENİZ MİLLİ MÜCADELEYE KATILMIŞTI

Yaşanmış Hatıralar,Kurgu Hikayeler, Şiir Yarışması

İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2. PROJE: 17/04/2017 - 17/12/2017  UYGULANDI

Proje süreci,proje kronolojisi,ŞartnameDuyurular,Fotoğraflar,Sergi Galerileri,Katalog

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

 • Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu
 • NTV İstiklal Yolu Belgeseli
 • Karinca Ordusu Istiklal Yolunda
 • İstiklal Yolu Dernek Başkanı İsmail Çam TRT AVAZ yayını

Website Bilgi

 • Eylül 2011-Eylül 2012 tarihlerinde oluşturulmuştur.
 • Ekim 2012 tarihinde yayıma başlamıştır.
 • Eylül 2018 tarihinde yenileme ve kapsamlı güncelleme yapılmıştır.
 • Gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.

Site İstatistikleri

Online: 3
Bugün Ziyaret: 43
Dün Ziyaret: 64
Toplam Ziyaret: 238107