İstiklal Yolu Güzergahı

Web sitemizin içeriği Milli Mücadele dönemi ve cephe gerisi konuları ile sınırlıdır. Bir kitaplık kadar zengin içerikte, akademik bilgi tabanlı, dinamik paylaşım sitesidir. Derneğimizin yürüttüğü projelerin çıktıları olan eserlerin telif hakkı Derneğimize aittir. Web sitemizde yayınlanan yazı ve görseller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

www.istiklalyolu.com web sayfamızın, un satışı yapan "istiklalyolu.com.tr" web sayfası ile ilişkisi yoktur.

 DERNEĞİMİZİN 3.OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI  (21. MART 2021)

Haberler

 DERNEĞİMİZİN 3.OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI  (21. MART 2021)

 DERNEĞİMİZİN 3.OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI  (21. MART 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İSTİKLAL YOLU EĞİTİM KÜLTÜR TURİZM VE GENÇLİK DERNEĞİNİN  3.OLAĞAN GENEL KURULU 21 MART 2021 TARİHİNDE  YAPILDI
            İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tüzüğünün 7. maddesi hükmünce 3 yılda bir,  2020  Aralık ayında yapılması gereken olağan Genel Kurul toplantısı Pandemi kısıtlamaları kapsamında 28 Şubat 2021tarihine kadar   ertelendiğinden,    14 Mart 2021 Pazar  günü saat   14.00’de, Derneğimizin Taşmescit Cad.   ÇAKÜ MYO . Yerleşkesindeki ofisinde yapılması ilan edilmiştir. Ancak toplam üye sayısının yeterli çoğunluğu sağlanamadığından 21 Mart 2021  Pazar  günü  aynı yer ve saatte 14.00’de  İl Hıfzıssıhha Kurulunun maske mesafe hijyen  kriterlerine   uygun olarak yapılmıştır.
            Genel Kurulun yapılması için yeterli üye sayısının oluşması üzerine    Divan Başkanlığına Tunç Boran Divan Katipliklerine Hüseyin Gökçe ve Mustafa Sarıarslan  oy birliğiyle seçilmiştir.
            Şehitlerimizin anısına Saygı Duruşundan Gündem Maddelerine geçilmiştir.
            Yönetim Kurulu Raporunu Dernek Başkanı İsmail Çam okumuştur.
 
                İSTİKLAL YOLU EĞİTİM KÜLTÜR TURİZM VE GENÇLİK DERNEĞİ
YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURULUNA RAPORU
 
      Sayın Divan Başkanı, Dernek Üyeleri ve Basın mensupları
      Derneğimizin tüzüğünde belirtildiği üzere üç yılda bir 2020 Aralık ayında yapılması gereken fakat Pandemi kısıtlaması kapsamında  ertelenen    olağan Genel Kurulunun   14.3.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmiştir. Ancak  66 çoğunluk üye sayısı sağlanmadığı için bir hafta sonra  bugün toplanmış bulunuyoruz. Genel Kurul organlarını oluşturmak için asgari 17  sayısı sağlandığından toplantıya başlayabiliriz.
     Genel Kurulumuz 3 yılda bir yapıldığından 2018-2019-2020 yıllarının faaliyetleri ayrı ayrı düzenlenmiştir.
 
2018 YILI FAALİYETİ
 
PROSEDES) 2018-1-  “İstiklal Yoluna Vefa Projemiz
Derneğimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Destek Sisteminin  (PROSEDES) 2018-1 Proje çağrısına   “İstiklal Yoluna Vefa Projesi”yle  7 4.2018 tarihinde online olarak başvurusu yaptı. 
T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, İstiklal Yoluna Vefa Projesi bütçesini revize ederek 60.000TL olarak kabul etmiş   Derneğimizle 26.6.2018 tarihinde Protokol imzalanmıştır.
Projenin yürütülmesine 2 Temmuz 2018 tarihinde başlanmış; 12 ay sürmüş: 30 Haziran 2019 tarihinde sona ermiştir.
Proje Koordinatörlüğünü Derneğimiz Başkanı İsmail ÇAM yapmıştır.
Proje Faaliyetleri: Milli Mücadele cephe gerisi hakkında Yaşanmış Hatıralar, Kurgu Hikâyeler ve Şiir kategorilerinde ödüllü İstiklal Yoluna Vefa Edebiyat Yarışması düzenlenmiştir.
Proje Çankırı merkezli olarak Türkiye kapsamında yürütülmüştür.
Proje hedef kitlesi  14 yaş üzeri herkesin başvurusuna açık olmuştur.
Proje ile  yeni neslin hem cephe gerisine farkındalığı hem de Yaşanmış Hatıralar, Kurgu Hikâyeler ve Şiir dalların da özgün yeni eserler üretmeleri sağlanmıştır. Proje Faaliyetleri ile ortaya çıkan eserler kitaplaştırılmıştır ve kaynak doküman haline getirilmiştir.
Ayrıca Proje kapsamında İstiklal Yolu Belgeleri albümü oluşturma çalışması yapılmıştır. Çankırı Belediyesiyle beraber Genel Kurmay Başkanlığı ATASE arşivinden çok sayıda Osmanlıca belge sağlanmıştır. Ancak kitaplaştırılamamıştır.
            Projeyi Yürütme Takvimi
Proje yürütülmesi için gereken işlemlerin ve hazırlıkları 2 Temmuz 2018 -12Ağustos 2018  tarihleri arasında  yapıldı:  Başvuru Şartnameleri, formları, duyuru materyalleri hazırlandı.  Proje Başvurusu online olarak derneğimizin  www.İstiklalyolu.com web sayfasında oluşturulan özel bir  programla yapılmıştır.
Faaliyetler duyurusu   12 Ağustos 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında  online ve geleneksel olarak yapılmıştır. Geleneksel duyuru için 3.000 adet afiş ve 12.000 adet katlamalı broşür hazırlanmış ve Türkiye çapında dağıtılmıştır. Proje ortakları ve destekçileri geleneksel afiş ve broşürlerin dağıtımına yardımcı olmuştur.
            Proje Ortakları:  Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı Valiliği, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankırı Kültür Turizm Müdürlüğü, Çankırı Müftülüğü, Çankırı Mahalli İdareler Müdürlüğü, Çankırı Belediyesi.
Projeyi Destekleyen kurumlar; Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu Kültür Turizm Müdürlüğü, Kastamonu Müftülüğü, Kastamonu Mahalli İdareler Müdürlüğü, Sinop Valiliği, Sinop Mahalli İdareler Müdürlüğü.
Proje Bütçesinin 13.390 TL  kısmı 2 Temmuz -31 Aralık 2018 yılında harcanmış kalan  46.610TL   1 Ocak - 30 Haziran 2019 yılına devredilmiştir.
 
2019 YILI FAALİYETİ
 
2014 Yılında Kurulan Derneğimiz, kuruluşundan beri her yıl bir proje yürütmüş; 2019 yılında ise iki proje birden yürüterek bir rekora imza atmıştır.

 1.  26.6.2018  tarihinde imzalanan ve  12  ay süren “İstiklal Yoluna Vefa Projesine  1 Ocak  tarihinden  devam edildi ve  30 Haziran 2019 tarihinde  bitirildi.
 2.  GSB ile  yeni proje daha  “Millî Mücadelede Cephe Gerisi   Projesi 2019 yılında  12 ay yürütüldü.
 
 1. (PROSEDES) 2018-1 İstiklal Yolu Vefa Projesine devam edildi:
 
 • 1 Ocak 2019- 3 Mart  2019 tarihleri arasında Duyuru ve Başvuruya devam edildi. Bu süre içinde üç dalda yapılan Edebiyat yarışması için Çankırı, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale Üniversitelerinden beşer kişiden oluşan jüriler oluşturuldu. Ayrıca İstiklal Yolu Danışmanı Milli Mücadele Tarih Danışmanı ve kitapların yayın editörü görevlendirildi.
 • 12 Ağustos 2019  - 3 Mart 2019 tarihleri arasında Türkiye kapsamında düzenlenen Edebiyat Yarışmasına,  Şiir Dalında 129, Kurgu Hikâye dalında 102 ve  Yaşanmış Hatıralar dalında  16 olmak üzere toplam   247 başvuru yapılmıştır.
 • Yapılan başvurularının Değerlendirilmesi, 4 Mart 2019 -8 Nisan 2019 tarihlerinde   üç aşamada yapılmıştır:    
Birinci aşama: Proje amaçlarına, şartnameye uygunluğu Proje Koordinatörlüğü, İstiklal Yolu Danışmanı ve Tarih Danışmanı tarafından incelenmiştir.
İkinci Aşama: Jüri üyelerince Yaşanmış Hatıralar, Kurgu Hikâyeler ve şiir dallarında,  ön değerlendirme yapılmış;  yetersiz, yayınlanabilir ve ödül değerlendirmesi için  finale kalan eserler tespit edilmiştir.
Üçüncü Aşama: Jüri Üyeleri 9 Nisan 2019 tarihinde ( Çankırı’da Dernek ofisinde) toplantı halinde, Yaşanmış Hatıralar, Kurgu Hikâyeler ve şiir dallarında Ödül almayı hak eden ve yayınlanması uygun görülen eserleri tespit etmiştir
 • 10 Nisan2019- 15 Nisan 2019 tarihlerinde Yarışma Sonuçları  ilan edildi.     16 Nisan 2019 -28 Nisan 2019 tarihleri arasında   Telif haklarına ilişkin  itiraz hakkı verildi.
 • 29 Nisan 2019- 19 Mayıs .2019 tarihlerinde Çankırı 100.Yıl Kültür Merkezi ve Sergi Salonunda Ödül Töreni sergileme yapıldı.
 • 20 Mayıs 2019- 29Haziran 2019 Jürilerin uygun gördüğü eserlerden  oluşan “ İstiklal Yolu’nda Yaşanmış Hatıralar” “İstiklal Yolu Şiirleri” “İstiklal Yolu’nda Kurgu Hikayeler”  kitapları hazırlandı  ve Proje gereği her kitaptan 300 adet basıldı.
 • 2018 yılından kalan 46.610 TL   1 Ocak 2019 -30 Haziran 2019 tarihler arasında harcanmış
30 Haziran 2019 tarihinde Projenin yürütülmesi sona erdi ve proje bitim raporu verildi.
 • Proje gereği her kitaptan 300’er  baskı sayısı çok az olduğundan Dernek bütçesinden 6.018 TL destek yapılarak 700’er adet daha basımı yapılmıştır.
 
 1. GSB - GPDP 2018- II  “Millî Mücadelede Cephe Gerisi   Projesi
Derneğimiz, T.C. Gençlik Spor Bakanlığı  Proje Destek Sisteminin  (GPDP) 2018- II Proje çağrısı kapsamında ”     “Millî Mücadelede Cephe Gerisi   Projesi” ile  13.5.2018 tarihinde  Elektronik olarak başvurusu yapılan bir projedir.
T.C.  Gençlik Spor Bakanlığı  “ Millî Mücadelede Cephe Gerisi   Projesi”ni  revize ederek  68.800 TL. kabul etti   ve Derneğimizle 7.12.2018 tarihinde Protokol imzalandı.   Proje 01/01/2019-01/01/2020 tarihlerinde 12 ay yürütüldü.
Proje Koordinatörü ve Sekretarya hizmetlerini  Üyemiz ve ÇAKÜ EF Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Yunus Emre Çakır yaptı.
Sempozyumun bilimsel /akademik yürütülmesini Üyemiz ve ÇAKÜ EF Tarih   Bölüm Başkanı Prof Dr. Ahmet Özcan yaptı. 
 Çankırı’da ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüyle işbirliğiyle 17-20 Ekim 2019 tarihlerinde 19-29 yaş grubuna yönelik olarak “Milli Mücadelede Cephe Gerisi  ve İstiklal Yolu  Gençlik Sempozyumu” düzenlendi.  
    Proje takvimi şöyle olmuştur:                                                                                     
 • Protokolün İmzalanması :  12.07.2018
 • Proje başlangıcı: 01.01.2019
 • Projenin yürütülmesi için gereken hazırlıklar: 01.01.2019
 • Kurulların oluşturulması: 16.06.2019
 • Proje duyurusunun, sempozyum başvurularının başlaması: 17.6.2019
 • Bildiri  Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Eylül 2019
 • Sempozyum Programının İlanı: 15 Eylül 2019
 • Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi:  6 Ekim 2019
 • Sempozyum  Bildirilerinin sunulması: 17-20 Ekim 2019
 • Sempozyum Bildirilenlerinin kitaplaştırılması: 21.10.2019-31.12.2019 (
 • Sempozyumda sunulan 63 bildirinin 44 ü kitaplaştırılmıştır.
 • Proje  01.01.2020 tarihinde sona ermiştir.
 • 68.800 Bütçe bedelinin ilk ödemesi olarak 40.800 yapılmış Sempozyum materyalleri ve hizmet bedeli konaklama, yemek ulaşım giderleri olarak 35.600 TL kullandırılmıştır. Kalan 5.200 TL Sempozyum kitabı baskı bedelinde kullanılmak üzere 2020 yılına devredilmiştir.
 
 
2020 YILI FAALİYETİ
 • Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu Bildirileri (17-20 Ekim 2019)  kitabı (608 sh) 500 adet 22. 460 TL  baskı bedelinin  1.1.2020 proje bitiminde ödenmesi gerekirken   5.232,26TL + 15.782,71TL= 21.014,97  TL  kısmını ödemiştir. 68.800 TL bütçe bedeli olmasına rağmen GSB 1.445,03TL   kısmını ödememiş toplamda bütçenin 56,582,71 TL tutarını kullandırmış  ve 12.217,29 TL  kesinti yapmıştır. Derneğimiz Kitap baskı bedeline  1445,03 TL ödeme yapmak zorunda kalmıştır.  
 •  Derneğimiz, İlimizde Emniyet Müdürü olarak görev yapan ( 2002-2006) Vadi Çiçekli’nin   2008 yılında yayınladığı. “Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda” şiir kitabının 2019 yılında geliştirilmiş baskı  bedelini  5.593,25 TL ödeyerek,    geliştirilmiş  Baskısını yaptı. Bu  eser Derneğimizin Proje  dışında öz kaynakları ile basımını yaptığı ilk kitap  olmuştur. 
 • Derneğimizin Yayınları, İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından  81 vilayetin il halk kütüphanelerine gönderilmiştir. Derneğimiz   Yürütülen projelerde emeği geçenlere, ödül alanlara bildiri sunanlara, STK ve araştırmacılara kitap dağıtımı yapmıştır.. Kalan kitapların dağıtımı sürmektedir.
 • Çankırı Belediyesi ile İstiklal Yolu Parkı içindeki tescilli  tarihi (sarı) binada İstiklal Yolu Müzesi çalışmalarımız devam etmektedir. Dernek büro muzunda bu binaya  taşınma durumu vardır.
 • Projeleri  birlikte yürüttüğümüz ve ortağımız  Çankırı Karatekin Üniversitesine, destek veren Çankırı Belediyesine Kültür Turizm Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz.
 • Her yıl Cumhuriyet Bayramı öncesi Geleneksel hale gelen  “Çakırı İstiklal Yolu Yürüyüşlerinin organizasyon paydaşlığımız devam etmektedir
 • Derneğimizin web sayfası www.istiklalyolu yayınını sürdürmektedir.  Ziyaretçi sayısı  161.000 aşmıştır.
 
 
Genel kurulumuza az ederiz.21.Mart 2021
Yönetim Kurulu Raporu hakkında görüş beyan eden olmadı. Faaliyetler hakkında teşekkür edildi.
           
YÖNETİM KURULU
                                                                                                            
 Başkan               Başkan Yard.             Muhasip               Sekreter                         üye
                                                       
İsmail Çam            Tunç Boran        İsmail Akyüz        Dursun Cebeci                Hasan Eren Ölmez
                                           
 
İSTİKLAL YOLU EĞİTİM KÜLTÜR TURİZM GENÇLİK DERNEĞİ
GENEL KURULUNA
DENETLEME KURULU RAPORU
 
İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tüzüğünün 7. maddesi hükmünce olağan Genel Kurul toplantısı  3 yılda bir  Aralık ayında yapılması gerektiğinden, Denetleme Kurulumuzun  Kasım2018-2019-2020 tarihlerinde yaptığı denetlemelerin  3. Olağan Genel Kurul Denetleme Kurulu Raporu Şöyledir:
 
 1.  Dernek yeni üye, istifa, üyelikten çıkarılma işlemlerinin Yönetim  Kurulu kararı/Karar Defteri , üye defterine kayıt vb   işlemlerinin Dernek Tüzüğü hükümlerine uygun yapıldığı,
 2. Dernek ( Karar, Gelen- Giden Evrak, Üye Kayıt, işletme) defterlerinin Dernek Tüzüğü hükümlerine uygun düzenli tutulduğu,
 3.  Üyelerin aidat ve bağış makbuzlarının zamanında düzenli olarak kesildiği, 
 4. Dernek gelirlerinin Halkbank Çankırı şubesinde açılan banka hesabında toplandığı,
Yürüttüğü İçişleri Bakanlığı DEREBİS2018-1 İstiklal Yolu’na Vefa Projesi veGSB 2019 GPDP-2 Milli Mücadelede Cephe Gerisi projeleri bütçelerinayrıhesaplarda bulundurularak sarf edildiği ve karıştırılmadığı,
 1. Dernek ve Proje harcamalarının mümkünse banka havalesi/EFT ile,  mümkün değilse belge ( fatura- gider makbuzu)  ile yapıldığı, Dernek gelir toplamını aşan bir harcama yapılmadığı ve borcunun olmadığı
 2. Derneğimizin Yürüttüğü projelerle istiklal Yolu Hakkında  8 yeni eser kazandırmıştır. Eserlerin İL Halk, STK, Okul Kütüphaneleri ve araştırmacılara dağıtımı sürmektedir.  Derneğimiz Ayrıca İstiklal Yolu hakkındaki   kültür yayınlarına katkı olarak
a) 2019 Ana hesabından İstiklal Yoluna VefaProjesi kapsamında 300 er adet basımı yapılan İstiklal Yolunda Yaşanmış Hatıralar, İstiklal Yolu Şiirleri, İstiklal Yolunda Kurgu Hikayeler Edebiyat Yarışması kitaplarının 700 er adet daha basımı içinTLödeme yaptığı.
b) 2020 yılında Proje yayınları dışında ilk defa öz kaynakları ile Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda Kitabının500 adetbaskı bedeli için 5.593,25 TL ödeme yaptığı.
 1. Dernekler Müdürlüğüne (DERBİS) vermek zorunda olduğu 2018-2019-2020-  yılı beyannamelerini   zamanında verdiği ve bu konuda  ikaz/ceza almadığı,
 2. Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyetler yapıldığı görülmüştür.
 3. Derneğimizin en son 2017 yılında yapılan Genel Kuruldan sonra 2018-019 -2020 Yılları Derneğimiz Yönetim Kuruluna başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder Derneğimiz üyelerinin bilgilerinize arz ederiz. 
 
Denetleme Kurulu
Üye                           Üye                              Başkan
Abidin Şahinoğlu      Süleyman Dönertaş      Eyyüb Karakaş
 
 
Denetleme Kurulu Raporu hakkında görüş beyan eden olmadı. Faaliyetler hakkında teşekkür edildi.
           
 
Gündemin 5. Maddesinde Yönetim Kurulu Raporunun Genel Kurulundan  ibrası istendi Oy birliği ile kabul edildi.
 
Gündemin 6. Maddesinde  Denetleme  Kurulu Raporunun Genel Kurulundan  ibrası istendi Oy birliği ile kabul edildi.
 
Gündemin 7.Maddesinde Yeni Yönetim Kurulunun seçimine geçildi. Eski Yönetim Kurulunun görevine devam etmesi teklifi ve tek aday listesinin olması üzerine açık oylama yapıldı ve oy birliği ile Asıl ve Yedek üyeler  kabul edildi. Yeni Yönetim Kurulu Asıl Üyelerinin  Genel Kuruldan sonra yapılan toplantısında yaptıkları görev dağılımı şöyle olmuştur.   
YÖNETİM KURULU
1.İsmail Çam – Başkan
2. Tunç Boran – Başkan Yardımcısı
3. İsmail Akyüz- Sayman
4. Dursun   Cebeci- Sekreter
5. Hasan Eren Ölmez- Basın ve Halkla İlişkiler
 
 
Gündemin 8.Maddesinde Yeni Denetleme  Kurulunun seçimine geçildi. Ttek aday listesinin olması üzerine açık oylama yapıldı ve oy birliği ile Asıl ve Yedek üyeler  kabul edildi. Yeni Yönetim Kurulu Asıl Üyelerinin  Genel Kuruldan sonra yapılan toplantısında yaptıkları görev dağılımı şöyle olmuştur.
DENETLEME KURULU 
1.Eyyüb Karakaş- Başkan
2. Hüseyin Gökce -Üye
3- Süleyman Dönertaş-Üye
 
Gündemin 9. Maddesinde  yapılan Dilek ve Temennilerden sonra toplantı sona erdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GENEL KURUL İLANI
 
 
            İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tüzüğünün 7. maddesi hükmünce 3 yılda bir Aralık ayında yapılması gereken olağan Genel Kurul toplantısı Pandemi dolayısıyla  ertelendiğinden,   aşağıdaki gündemle 14 Mart 2021 Pazar  günü saat   14.00’de, Derneğimizin Taşmescit Cad.   ÇAKÜ MYO . Yerleşkesindeki ofisinde;   çoğunluk sağlanamadığı takdirde  21 Mart   2021  Pazar  günü  aynı yer ve saatte 14.00’de  yapılacaktır
            Üyelerimize önemle duyurulur
 
                                                                                                       2 Mart 2021
                                                                                                          İsmail ÇAM
                                                                                                     Yönetim Kurulu                                 
                                                                                                       BAŞKANI
 
                                                                                                                                
GÜNDEM:
                                                                                                                                             
 1. Açılış ve yoklama
 2. Genel Kurul  divanın seçimi ve saygı duruşu
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
 4. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ibrası
 6. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun ibrası
 7. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
 8. Yeni denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi
 9. Dilek ve Temenniler
 10.  Kapanış.
  BASIN HABERİ İÇİN TIKLAYIN
 

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PROJESİ

4. PROJE: 01/01/2019 - 01/01/2020 UYGULANDI

Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ

3.PROJE: 02/07/2018 - 30/06/2019 UYGULANDI

SİZİN DE AİLENİZ MİLLİ MÜCADELEYE KATILMIŞTI

Yaşanmış Hatıralar,Kurgu Hikayeler, Şiir Yarışması

İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2. PROJE: 17/04/2017 - 17/12/2017  UYGULANDI

Proje süreci,proje kronolojisi,ŞartnameDuyurular,Fotoğraflar,Sergi Galerileri,Katalog

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

 • Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu
 • NTV İstiklal Yolu Belgeseli
 • Karinca Ordusu Istiklal Yolunda
 • İstiklal Yolu Dernek Başkanı İsmail Çam TRT AVAZ yayını

Website Bilgi

 • Eylül 2011-Eylül 2012 tarihlerinde oluşturulmuştur.
 • Ekim 2012 tarihinde yayıma başlamıştır.
 • Eylül 2018 tarihinde yenileme ve kapsamlı güncelleme yapılmıştır.
 • Gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.

Site İstatistikleri

Online: 2
Bugün Ziyaret: 8
Dün Ziyaret: 112
Toplam Ziyaret: 254718